top of page

วิธีเริ่มทานคีโตเจนิค

1.เข้าใจหลักการ

ศึกษาให้ดีก่อนเริ่ม ทำไมต้องกินไขมันสูง มีประโยชน์ยังไง อะไรกินได้บ้าง 

2.คำนวณสารอาหาร
3.บันทึกการทานอาหาร

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

สอนการใช้ MyFitnessPal และการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น

โปรแกรมคำนวณภาษาไทย พร้อมแปลงหน่วยเป็นช้อนกินข้าวให้สะดวกในการเริ่มกิ

bottom of page