top of page

จุดประสงค์

 1. เพื่อคัดกรองสินค้าคีโตแท้และสินค้าที่มีคุณภาพ จากสมาชิกกลุ่ม Thaiketo friends ตัวจริงมาวางจำหน่าย

 2. เพื่อจัดระเบียบการวางสินค้าให้ง่ายต่อผู้ซื้อการค้นหา

 3. เพื่อจัดระเบียบผู้ขายให้ง่ายต่อการบริหารและมีมาตรฐานเดียวกัน

ประเภทสินค้าที่สามารถวางขายได้

 1. อาหารและขนมคีโต

 2. วิตามินและอาหารเสริมที่ไม่ขัดหลักคีโต

 3. เครื่องครัว

 4. อุปกรณ์กีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

ขั้นตอนการเปิดร้านในตลาดนัดวันศุกร์

1.กรอกแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดส่วนตัว และรายละเอียดสินค้าแต่ละตัว

2.ส่งข้อมูล

ส่งแบบฟอร์ม พร้อมรายละเอียดของสินค้า และรูปภาพของสินค้าที่ต้องการใช้มาที่ ThaiketoFriends@gmail.com

3.แอดมินอนุมัติ

แอดมินจะพิจารณาสินค้ารายตัว แล้วเรียกให้ส่งสินค้ามาทดสอบ หากผ่านเกณฑ์จึงจะอนุมัติจัดตั้งร้าน

4.จัดตั้งร้าน

เมื่อผู้ผ่านการอนุมัติชำระค่าบริการ แอดมินจะจัดทำแคทตาล็อกสินค้า พร้อมรูปภาพและรายละเอียดสินค้า และติดต่อให้ผู้ขายมาดูแลร้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการสินค้า

Meet The Team

 • หัวหน้าตลาด

 • ตัวแทนของทีมแอดมิน

 • โพสต์แนะนำตลาด โปรโมชั่น หรือกิจกรรม

 • รับเรื่องร้องเรียน

 • รับข้อมูลและคัดเลือกผู้ขาย

 • ติดต่อผู้ขายให้ส่งตัวอย่างสินค้ามาตรวจ

 • รับข้อมูลและคัดเลือกผู้ขาย

 • ติดต่อผู้ขายให้ส่งตัวอย่างสินค้ามาตรวจ

Thai Keto Pal

 • IT & design: จัดรูปแบบเพจ สร้างร้านค้า

 • Marketing strategy

 • Set operation model

 • ลงทะเบียนผู้ขาย

 • อัพโหลดสินค้าและรายละเอียดลงร้านค้า

 • ติดต่อผู้ขายให้มาดูแลร้าน

แพรวา อารีรัตน์ ฉ่ำเอกฉัตร

 • ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม

 • รายงานความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์

bottom of page