top of page

คำนวณสารอาหาร

My Post.jpg
calculator.jpg

ตัวอย่าง

นางสาวเจน อายุ 40 ปี สูง 160 ซม. น้ำหนัก 54 กก.

ออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์

BMR 1,280 แคลอรี,  TDEE 1,760 แคลอรี

อยากลดน้ำหนักเล็กน้อย เลยเลือกทาน 1,500 แคลอรี

ได้โควต้า

  • คาร์บ 20 กรัม

  • โปรตีน 75 กรัม

  • ไขมัน 125 กรัม

ถ้าสะดวกนับสารอาหารด้วยแอพ หรือบันทึกการทานเป็นกรัมของสารอาหารก็ใช้ตัวเลขโควต้านับเอาได้เลย

แต่ถ้ากะคร่าวๆ ก็จะได้โควต้าเป็นช้อนกินข้าว

  • เนื้อสัตว์ใดๆปรุงสุก 21.5 ช้อนกินข้าว 

  • น้ำมัน 6 ช้อนโต๊ะ (น้ำมัน 1 ชต.มีไขมัน 14 กรัม)

เนื้อสัตว์ปรุงสุกใดๆ 2 ช้อนกินข้าวมี

โปรตีน 7 กรัม

ไขมันเฉลี่ย 4 กรัม

bottom of page